Töötamine ja lapsehoidmine välismaal

 Tööpakkumist välismaal tuleb väga põhjalikult kontrollida. Töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Ka sõbralt või sugulaselt saadud tööpakkumist tuleks põhjalikult kontrollida.

Kui ettevõte on majandustegevuse registris registreeritud, näitab see, et tegu on seaduslikult tegutseva ettevõttega. Seda tuleks kindlasti kontrollida välismaal töötamise võimalust pakkuvate ettevõtete puhul.

Lepingu üksikasju tuleb kontrollida enne allakirjutamist. Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu sellele, kui palju vastutust võtab endale töövahendusfirma ja/või tööandja ning millised õigused ja kohustused on töötajal.

  • EURESe kaudu leiab vabad töökohad Euroopa Liidu* ja Euroopa Majanduspiirkonna** riikides, teavet välismaal elamise ja töötamise kohta ning palju muud olulist. Samuti saab teha oma CV nähtavaks võimalikele tööandjatele terves Euroopas.

Täpsemalt välismaale tööle siirdumisest saab lugeda Rajaleidja Euroopasse osast.

Lapsehoidmist (au-pair) saab samuti vaadelda õpirände ühe võimalusena – lisaks teise kultuuriga tutvumisele ning keele õppimisele on lapsehoidmine võimalus töötada õppimise kõrvalt.

  • Evmar – Rahvusvaheliste Kultuurivahetusprogrammide Keskus pakub võimalust sõita välismaale lapsehoidjaks/koduabiliseks.
  • Au Pair in America – on kultuurivahetusprogramm/lapsehoidmine noortele vanuses 18-26, selleks et siirduda Ameerikasse õppima või töötama.Programmi pikkus on 12 kuud ja soovi korral on seda võimalik pikendada veel 12 kuud. Liituda saab programmiga aastaringselt. Programmis osalejad elavad enda Ameerika pere juures, kus nad hoiavad lapsi ja käivad kohalikus õppeasutuses õppimas ning teenivad taskuraha. Kultuuriprogramm annab hea võimaluse reisida ja näha maailma mõistlike kulutustega.

* Allikas : www.rajaleidja.ee

 

 

et