Toetused lastega peredele ja miinimumpalga tõus.

Eelmises postituses käsitlesin detailsemalt eriliigilisi lastetoetusi, kuna aasta algus andis stardi muutustele, mis on tekitanud palju segadust ja inimesed on küsinud korduma kippuvaid küsimusi. Seega otsustasin anda nõu kõigile, kellel see küsimus tekkis üheaegselt käesoleva postituse kaudu.

Lapsetoetus esimese ja teise lapse pealt tõusis 1.jaanuarist 2018.a  55 euroni. Varem oli see 50 eurot.

Alates kolmandast lapsest on igale lapsele ettenähtud toetus 100 eurot. Ja samuti jätkatakse suurtele peredele makstavat paljulapseliste perede toetuse maksmist.

Vanemahüvitiste juures tuleks meeles pidada, et ka need tõusid ja siin on oluline teada, et kui vanem õiguse tekkimisele eelnenud aastal ei töötanud, makstakse talle vanemahüvitist minimaalses määras, mis on 470 eurot, ehk eelmise aasta miinimumpalk. Selgituseks lisan, et sel tingimusel oli see väljamakstav toetus eelmisel aastal oli 430 eurot. Kui vanem eelmisel aastal töötas , mille ajal tal tekkis õigus toetusele, kuid tema sissetulek jäi alla töötasu alammäära, makstakse vanemahüvitist töötasu alammääras, mis 2018.-ndal aastal on 500 eurot. Jällegi- eelmisel aastal oli see 470 eurot.

1.jaanuarist muutus nagu eestpoolt juba võiste aru saada ka miinimumpalga suurus, milleks 2018.a. on 500 eurot.

Minimaalne tunnitasu on 2,97 eurot. Oluline muudatus on see, et esimest korda on miinimumpalk terves ulatuses tulumaksuvaba. Seetõttu suurenevad ka töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, nagu näiteks lapsepuhkuse tasu ja vanemahüvitised.

Küll aga suureneb ka näiteks sotsiaalmaks. See tähendab seda, et töötaja jaoks ei muutu midagi , kuid tööandja jaoks tähendab see töötaja sotsiaalkindluste tekkimise aluseks makstavat sotsiaalmaksu vähemalt 155,10 eurot kuus.

Kehtestati ka täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ehk lapse üks vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik, kes peab ülal kaht või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu 1848 eurot iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Käesoleval aasta 1.märtsist on vanemahüvitise maksmise ajal võimalik teenida ka töist tulu. Seda lubatakse kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ehk siis umbes 1544 eurot kalendrikuus ilma, et hüvitist vähendataks.

Alates käesoleva aasta märtsist kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmikute toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18 kuuseks saamiseni.

et