Tähelepanematus võib tulusid deklareerides jätta muist raha saamata

Alanud tulude deklareerimine on toonud ühest küljest kaasa rõõmu, et õnnestub oma kohustus riigi ees minutiga ära täita, teisalt aga tuleb olla ka tähelepanelik, sest umbes pooled kõigist deklaratsioonitäitjatest peavad e-MTA lehel tegema andmeid kinnitades rohkem kui ühe klõpsu, et kõik vajalikud rahatagastust mõjutavad andmed esitatud saaksid.

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel pääseb tänavu umbes 50 protsenti kõigist tuludeklareerijatest nende uuest vormist läbi ühe klõpsuga ehk sisuliselt ühe minutiga.

Selle eelduseks on, et inimene on väikese ajavaruga edastanud pangast maksuametile oma eluasemelaenuintressid ega ole e-MTA lehel eelnevalt oma andmetega tutvumast käinud, laste koolituskulud on kõigi teenusepakkujate poolt õigeaegselt MTA-le edastatud ja mitmelapselistest peredest taotleb laste pealt tagasimakstavat raha tagasi lapsetoetusi saav vanem.

Ülejäänud 50 protsenti peab aga mingi osa andmetest oma deklaratsioonile ise kandma. Kui vaikimisi on mõne rea lõpus “null”, aga andmete esitaja teab, et ta on kas tasunud eluasemelaenu või lapse huviringide eest, siis tasub rida lahti klõpsata ning tutvuda MTA andmetega – seal võib peituda info, mis tuleks deklaratsioonile kanda. Seda mitte tehes aga andmed ise avaldusele ei jõua ning inimene kaotab raha, mille ta riigile maksude tasumiseni enam on maksnud.

Enne tuludeklaratsiooni kinnitamist tasub lahti klõpsata ka kõik plussmärgid, mille alt avanevad maksuandmed. Vajadusel tuleb read ise tekitada, et kogu maksuinfo deklaratsioonile kanduks.

Just tasutud eluasemeintresse pole paljud maksumaksjad oma deklaratsioonil eest leidnud. Esimene eeldus on see, et inimene on need ise internetipangast teele pannud. Selleks tuleb oma panka volitada andmed maksuametile edastama. Mõne aja möödudes kuvatakse intressiandmeid eeltäidetud tuludeklaratsioonil, kuid samal hetkel need veel nähtavale ei ilmu.

Teine asjaolu puudutab seda, kas inimene on enne laenuandmete edastamist käinud oma eeltäidetud deklaratsiooniga juba tutvumas või ei. Kui ta seda teinud on, siis käsitleb e-MTA seda alustatud deklaratsioonina ning pangast hiljem läkitatud intressid seal vaikimisi ei kajastu.

“Kui inimene on internetipangast oma andmed e-MTA-sse saatnud, siis on need eeltäidetult tuludeklaratsioonil olemas. Kirjeldatud olukord võib tekkida vaid juhul, kui inimene läks deklaratsiooni vaatama ja pärast seda läks internetipanka andmeid saatma. Sellisel juhul jäi deklaratsioon poolikuks ning automaatselt tekivad andmed deklaratsioonile siis, kui seda uuesti alustada. Pooleliolevale deklaratsioonile saab lisada antud olukorras andmed, kui kasutada nuppu “MTA andmed”,” andis MTA kommunikatsioonijuht Rainer Laurits nõu.

Ka lastega seotud kulusid-tulusid deklareerides tasub olla ettevaatlik.

Üks ERR.ee lugeja kirjutas oma kogemusest nii: “Head sõbrad, olge tähelepanelikud, MTA ei kingi teile midagi. Täiendava maksuvaba tulu real ilutseb tõenäoliselt kõigil teil “0”. Alles lahtiklikkamisel ilmub tekst, et MTA andmetel on teil veel täiendavat maksuvaba tulu selle ja selle eest võimalik arvesse võtta. Siiis küsitakse, et kas tõesti soovid asendada andmed MTA andmetega? Saingi kõik neli last ja naiselt üle tulevad summad deklaratsioonile. Vaikimisi algse pakutava tagastuse ja täiendavalt otsitud reaalse tagasimakstud raha vahe oli 1300 euri! Ääretult nõme ja pettusele ehitatud süsteem ja väga argpükslik käitumine selle ameti poolt,” hindas maksumaksja.

Maksuamet uuris ERR-i palvel, millest selline olukord tekkida sai.

“Siin on tegemist olukorraga, kus isa soovib võtta arvesse laste eest saadavat täiendavat maksuvaba tulu, kuid igakuise lapsetoetuse saaja on ema. Seetõttu ongi laste täiendav maksuvaba tulu eeltäidetud just ema tuludeklaratsioonile. Kui isa soovib ise täiendavat maksuvaba tulu arvesse võtta, siis tema näebki seda alles järgmisel real, kus tal on võimalus abikaasa käest kasutamata maksusoodustust arvesse võtta,” selgitas Laurits.

“Kui üks vanem ei saa kogu soodustust ära kasutada – nii laste täiendav maksuvabastus, kui koolituskulud, kui eluasemelaenu intressid -, siis kasutamata osa saadetakse automaatselt abikaasale ning kandub eeltäidetult teise poole tuludeklaratsioonile jaotuse abikaasa kasutamata maksusoodustused, mitte ei lähe isiku enda konkreetsele reale, sest tegemist on abikaasa kasutamata maksusoodustustega,” lisas Laurits selgituseks, miks osadel deklaratsioonidel on andmed automaatselt kuvatud, teistel aga näitab nullirida, nii et peab ise andmeid ümber tõstma.

“Kõik meile teadaolev info on eeltäidetud ja kui ühel abikaasadest jääb täiendav laste maksuvabastus kasutamata, siis on see automaatselt kantud teise abikaasa deklaratsioonile ja läheb arvesse. Kui ta ise ei loobu, siis kinnitamisel läheb arvesse ning saab ka maksusoodustuse,” lisas Laurits. “Siin peab vaatama kumb enne oma deklaratsiooni esitab. Soovitus sellel teha, kellel on vähem tulusid ja rohkem kulusid.”

Maksuameti kinnitusel ei ole need erisused mitte e-MTA vead, vaid soodustuste kasutamise tingimustest tulenevad eripärad, mistõttu tasub olla väga tähelepanelik, enne kui oma deklaratsioon tõtakalt ära kinnitada. Kes seda aga siiski teinud on ja avastab üle kontrollides, et muist andmeid jäi esitamata, saab oma deklaratsiooni parandada, üle kirjutada ja uuesti esitada.

Allikas: www.err.ee

Toimetaja: Merilin Pärli

et