Millega tegeleb konstellatsiooniteraapia ehk mis on konstellatsioon, mis aitab paljusid peresid.

 

Konstellatsioonid e süsteemsed paigutused e süsteemsed lahendused on dünaamilist ruumilist kujundit kasutav protsessitöö metoodika. Seda kasutatakse süsteemi hetkeseisu kaardistamiseks või parima võimaliku lahenduse leidmiseks teraapias ja psühholoogilises nõustamises, samas ka pedagoogikas, juriidilises valdkonnas, sotsiaaltöös ja mitmetes teistes valdkondades. Süsteemiks võivad olla näiteks isik, suhe, suguvõsa, ükskõik mis tasandi organisatsioon, maastik.

Perekonstellatsioonid on teatud tüüpi peresüsteemidele suunatud metoodika, mis põhineb ideel, et probleemid kanduvad läbi põlvkondade, tekitades stressi siin ja praegu. Uurides oma tundeid ja suguvõsa mälestusi, võime välja murda perekondlikest mustritest, mis põhjustavad kannatusi. Perekonstellatsioonide abil töötamine aitab leida probleemide põhjused ja need lahendada.

Kui me näeme oma n.ö. hingepilti konstellatsiooniväljal ehk just siis, kui nähtamatu on tehtud nähtavaks, on meil võimalik tuua oma ellu suuri muutusi. Konstellatsioon aitab meil tervendada meie alateadvuses ning hingetasandil toimuvat.

Selle meetodiga on võimalik teha nähtavaks probleemi algpõhjus ning muuta selle mõju meie elule. Konstellatsiooni kaudu tulevad ilmsiks need jõud, mis mõjutavad meid teadvustamatult: mahasurutud tunded, päritud käitumismustrid, teadvustamata sidemed, varjatud süütunded, hirmud ja foobiad, nii head kui halvad jõud. See meetod aitab transformeerida sinu elu.

Konstellatsiooniga on võimalik  tervendada oma elu erinevaid valdkondi. Allpool mõned näited:

* probleemid suhetes vanemate, laste, õdede-vendadega, partneri ja töökaaslastega;

* korduvad mõtte -ja käitumismustrid;

* korduvalt kogetavad häirivad tunded, nt. viha, kurbus, häbi, ärevus, süü jne;

* hingelised traumad ja üleelamised;

* korduvad saatused ja käitumismustrid suguvõsas;

* hirmud ja foobiad

* depressioon;

* erinevad sõltuvused ja kaassõltuvused;

* erinevaid terviseprobleemid, haigussümptomid;

* laste käitumisraskused ja terviseprobleemid;

* tugevdada kontakti oma sisemise väega;

* luua kontakti tulevikupildi ja oma soovidega;

* liikuda oma tervikliku mina poole;

* saada ühendust oma tegeliku minaga.

Selles terapeutilises lähenemises käsitletakse üksikisikut osakesena oma peresüsteemis, mis omakorda on osa teistest suurematest süsteemidest. Inimese individuaalset käitumist, tundeid ja hoiakuid tuleb suurema grupi kontekstis mõista.

Alfred Adler oli esimene, kes kasutas  mõistet “perekonna konstellatsioon”, et osutada peres esinevatele peresidemetele ja ühtekuuluvustundele. Klassikalised perekonstellatsioonid rajas filosoof, teoloog ja psühhoterapeut Bert Hellinger ajavahemikus 1975–1990. Ta arendas seda vormi, ühendades oma varasema töö teraapiates omaenda elukogemustega.

Isikud (nii füüsilised isikud ( inimesed) kui ka juriidilised isikud (FIE-d, asutused, ettevõtted) saavad läbi konstellatsioonide kasvada ja terveneda. Selleks on loodud ka erinevad konstealltasoonide liigid: perekonstellatsioonid, struktuursed konstellatsioonid, organisatoorsed konstellatsioonid jms.

Probleemile, millest konstellatsiooni abil suudetatakse vabaneda, terveneda, abi saada, on efektiivne seetõttu, et  individuaalses psühhoteraapias kulutatakse oluliselt enam teraapiatunde, kui konstellatsioonis, mis töötab kiiresti ja efektiivselt , vahel saab abi isegi ühe tööga: keskelt läbi 20 minuti kuni 1 tunniga, olenevalt probleemi raskusastmest.

Kõigil on oma saatus. Mõjutused, mis meile saatuslikeks osutuvad, võivad pärineda esivanematelt ja inimestelt, kellega me kunagi kokku pole puutunud.  Muutes need mõjutused konstellatsiooniväljal nähtavaks, on meil võimalik nendest mustritest välja liikuda ning  jõuda soovitud reaalsusesse.

Lahendusele orienteeritud muudatused konstellatsioonis toovad mõistmise, sisemise selguse ning pinge maanduse, millele järgnev sügav lõdvestumine võimaldab peresüsteemi liikmete vahel armastusel taas voolata.

Nagu igas muuski süsteemis, juhivad ka perekonnas meie käitumist kirjutamata reeglid, millest me pereliikmetena enamasti midagi ei tea.

Teiste inimestega vastastikuses seotuses olemine võib meid mõjutada nii heas kui halvas, aga me ei pruugi seda alati endale teadvustada.

Ka meie alateadvus on meie endi eest varjatud tihti sügaval hinges,  mida saame näha just konstellatsioonis. kus see avaldub. Ja siis me mõistame, mille pärast me käitume nii, just nii, nagu käitume ja miks me tunneme just neid tundeid, mida tunneme ja miks loome just sellist saatust, nagu loome või loonud oleme . Siiani. Edaspidi saame seda muuta, kui näeme, mis muutmist vajab.

Me oleme tugevasti seotud oma sünniperega. Isegi seitse põlve tagasi juhtunu võib täna meid mõjutada. Oleme osa suurest hingest, mis hõlmab kõiki pereliikmeid. Armastusest ja lojaalsusest oma pere ja esivanemate suhtes, oleme nõus alateadlikult kompenseerima oma vanemate või varasemate põlvkondade võlgu ja vajadusi. Seda tehes oleme isegi nõus asendama traagiliselt või lapsena surnud pereliikmeid või hüvitama vanemate või sugulaste tehtud tõsiseid kaotusi või tegusid ning samuti võime asendama hakata kedagi, kellest ei taheta rääkida või kes on perest välja visatud. Seda tehes ei ela inimesed enesele määratud elu, vaid tunnevad end justkui võõrana ja äärmuslikel juhtudel võivad nad isegi tunda soovi varakult lahkuda siit ilmast.

Konstellatsioonis näeme, kuidas põlvest-põlve oleme endas kandnud esivanematelt üle võetud käitumismustreid, uskumusi, hirme, läbi elamata tundeid, raskeid saatusi, unistusi, soove, andeid. See võib väljenduda meie enda elus mitte soovitud viisil.

Näiteks võib peresüsteemis täheldada sarnaseid suhtemustreid, majanduslikku toimetulekut  või haigusi. Näiteks: suhted lõpevad kõik sarnaselt, ollakse neljandat põlve üksikemad, tekib haigus või pidevad rahalised raskused, suured kaotused. Me teeme seda suurest armastusest ja lojaalsusest oma suguvõsa vastu, uskudes alateadlikult, seda endale tegelikkuses teadvustamata ja isegi teadmata, et järgime neid perekonna süsteemi seadusi, seoseid.

 

Tihti on selline põimumine toimunud juba väga varases lapseeas, mida me enam ei mäleta. Aga sellega me takistame iseenda arengut ja ligipääsu oma elujõule, rõõmule ja heaolule.

Konstellatsioon annab võimaluse seda kõike muuta ja elada soovitud elu. Elada oma elu. Päriselt.

Tänapäeval kasutatakse konstellatsiooni meetodit väga paljudes erinevates eluvaldkondades, erinevates riikides isegi kohtusüsteemis, lasteaedades, koolides jpm.

Eestis on loodud Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon ning loodud koduleht, kust saab informatsiooni Eestis tegutsevate konstellööride kohta.

Näiteks Pärnus on võimalik konstellatsioonides osaleda Pärnu konstellatsioonide töötoas, mida juhib ja viib läbi sertifitseeritud konstellöör Alla Raudsepp, kes viib läbi perekonstellatsioone ja struktuurseid konstellatsioone.

Töötuba asub Rüütli 47 Pärnus ja FB suletud grupis :Pärnus konstellatsioonid saab alati infot toimuvate töötubade kohta , nagu ka telefonil 588 599 83.

Selleks , et osaleda ükskõik, millises töötoas üle Eesti , on vajalik alati eelregsitreeruda ja broneerida kas siis enda isiklik töö või osalus justnimelt selles töötoas, kus tahate osaleda, sest kohtade arv on enamasti piiratud.

Teie konstellöör,

EPKA juhatuse liige Alla Raudsepp

et