Eidi

  • Eesnimi Eidi
  • Vanus 47 aastane
  • Asukoht Kunda
  • Tööpiirkond Lääne-Virumaa, Rakvere
  • Suhtluskeeled Eesti keel, Inglise keel-algtase, Vene keel algtase
  • Tööstaaž lapsehoidjana 10a
  • Taseme koolitus/väljaõpe Õppisin Tallinna Ülikoolis Pedagoogilises Seminaris Läbitud esmaabikoolitus.
  • Kvalifikatsioon Kutsetunnistus tase4
  • Suitsetab Ei
  • Märkused/soovid Hoiu ajad: 0900-18.00 Kokkuleppelt: .8.00-20.00 Pakun ka lühiajaliselt!
Võta ühendust